استاندارد اگما

AGMA Standard

انجمن تولیدکنندگان چرخ دنده امریکا یک انجمن اختیاری از شرکت ها، مشاوران و دانشگاهیان با یک تمایل مستقیم به طراحی، ساخت و استفاده چرخ دنده ها، کوپلینگ و قطعات و تجهیزات انتقال نیروی مرتبط است. AGMA تاسیس شده در سال ۱۹۱۶ سازمانی عضو و بازار محور است که برنامه هایی را پیاده کرده و خدماتی را به صنعت چرخ دنده و مشتریانش ارائه می دهد.

همانند آغاز کار خود، AGMA همچنان به معنای واقعی کلمه، استاندارد تنظیم می کند. فرآیند با توسعه استانداردهایش متناسب با بازار جهانی است. در حال حاضر تعداد شرکت های عضو AGMA بیش از ۴۹۵ است که تولیدکنندگان چرخ دنده از ایالات متحده، مکزیک و کانادا هستند و همچنین علاقه مندانی از بیش از ۳۰ کشور در سراسر جهان دارد.

استاندارد AGMA (اگما)