استاندارد ازمه

ASME Standard

ASME یک سازمان عضویتی غیر انتفاعی است که اقدام به توسعه همکاری، اشتراک دانش، غنی سازی شغلی و مهارت ها در کلیه رشته های مهندسی با هدف کمک به جامعه مهندسی جهانی راه حل هایی برای بهره مندی زندگی و معیشت  توسعه داده است. ASME در سال ۱۸۸۰ توسط گروه کوچکی از صنعتگران برجسته تاسیس شد که طی دهه ها به بیش از ۱۰۰۰۰۰ عضو در بیش از ۱۴۰ کشور رشد پیدا کرد. ۳۲ هزار نفر از این اعضا دانشجو هستند.

از دانشجویان دانشگاه و مهندسان تازه کار تا مدیران پروژه، مدیران شرکت ها، محققان و رهبران دانشگاهی، اعضای ASME به اندازه جامعه مهندسی متنوع هستند. ASME این جامعه فنی گسترده را از طریق برنامه های کیفی در آموزش دیدن، آموزش دادن و توسعه حرفه ای، کدها و استانداردها، تحقیقات، کنفرانس ها و نشریات، روابط دولتی و دیگر شکل های ارتباطی خدمات می دهد.

استاندارد ASME (ازمه)