استاندارد بی اس آی

BSI Standard

گروه BSI بعنوان کمیته استاندارد مهندسی در لندن در سال 1901 تأسیس شد. متعاقباً کار استانداردسازی خود را گسترش داد و در سال 1918 به انجمن استاندارد مهندسی انگلیس تبدیل شد و نام موسسه استاندارد بریتانیا را در سال 1931 پس از دریافت امتیاز سلطنتی در سال 1929 به تصویب رساند. در سال 1998 ، تجدید نظر در امتیاز، این سازمان را قادر به متنوع سازی و کسب مشاغل دیگر کرد و نام کسب و کار به گروه BSI تغییر یافت.
این گروه اکنون در 193 کشور جهان فعالیت می کند. کسب و کار اصلی، استانداردها و خدمات مرتبط با استانداردها باقی مانده است، گرچه بیشتر درآمد گروه از کار ارزیابی و صدور گواهینامه سیستم های مدیریتی حاصل می شود.

استاندارد BSI (بی اس آی)