استاندارد دین

DIN Standard

DIN، موسسه استاندارد آلمان، بستر مستقل برای استانداردسازی در آلمان و سراسر جهان است. به عنوان شریکی برای صنعت، تحقیقات و جامعه به طور کلی، از لحاظ مباحث مربوط به دیجیتال کردن کسب و کار و جامعه یا در زمینه پروژه های تحقیقاتی، DIN نقش عمده ای در پشتیبانی از بازاریابی راه حل های نوآورانه از طریق استانداردسازی دارد. بیش از 34.500 متخصص از صنعت، تحقیقات، حمایت از مصرف کننده و بخش عمومی تخصص خود را برای کار روی پروژه های استانداردسازی تحت مدیریت DIN به کار می گیرند. نتایج این تلاش ها استانداردها و مشخصات بازار محور هستند که تجارت جهانی، عقلانی سازی، تضمین کیفیت و حفظ  محیط زیست و نیز بهبود امنیت و ارتباطات را ارتقا می دهند. DIN در سال 1917 تاسیس و جشن 100 سالگی آن را در سال 2017 برگزار کرد.

استاندارد DIN (دین)